Budowa tkanki tłuszczowej

Tkanka tłuszczowa jest najważniejszym składnikiem trzeciej warstwy skóry, tzn. tkanki podskórnej. Właściwie tkanka ta odpowiada za ostateczny kształt ludzkiego ciała. Nieprzypadkowo stała się w ostatnim czasie polem działań mających na celu przywrócenie właściwych proporcji ciała i podniesienie jego estetyki. Tkanka tłuszczowa to rozproszony organ, w którym w zależności od bilansu energetycznego są wychwytywane albo uwalniane kwasy tłuszczowe. Spełnia również role narządu termoizolującego i wydzielniczego.

Tkankę tłuszczową dzieli się na białą (żółtą) i brunatną, w zależności od lipochromów barwiących komórki i ze względu na odrębne funkcje. W tkance tłuszczowej białej dominują adipocyty, których średnica osiąga 100-200µm, a 95% objętości stanowią triglicerydy. W tkance tłuszczowej brunatnej adipocyty są bardziej rozproszone w obrębie podłoża, a rozmiary komórek są zdecydowanie mniejsze.

Prawie 65-70% tłuszczu białego w organizmie gromadzi się w tkance podskórnej, pozostałe 30-35% stanowi tkanka tłuszczowa umiejscowiona w okolicach trzewi, pozaotrzewnowo, w rejonie narządów płciowych, gruczołów piersiowych, wątroby,m trzustki i mięśni szkieletowych. Biała tkanka tłuszczowa utworzona jest przez adipocyty osadzone na szkielecie kolagenowym, pomiędzy którym znajdują się komórki macierzyste tkanki tłuszczowej, preadipocyty, fibroblasty, komórki endotelialne oraz komórki układu odpornościowego, w tym makrofagi i leukocyty.

Tkanka tłuszczowa u mężczyzn stanowi 9-18% prawidłowej masy ciała, u kobiet 14-28% masy ciała.

Wzrost masy tkanki tłuszczowej w organizmie jest spowodowany dwoma zjawiskami, z jednej strony jest to wzrost wielkości komórek akumulujących krople tłuszczu (wzrost hipertroficzny), natomiast z drugiej strony wzrost tkanki jest spowodowany rekrutacja nowych komórek tłuszczowych z puli komórek macierzystych tkanki tłuszczowej (wzrost hiperplastyczny).

Skutkiem nadmiaru tkanki tłuszczowej jest rozregulowanie wytwarzania adipokin, co z kolei może skutkować rozwojem szeregu chorób, m.in. choroby niedokrwiennej serca, cukrzycy typu 2, dislipidemii czy nadciśnienia tętniczego, określanych łącznie jako zespół metaboliczny. Wpływając na ograniczenie procesu wchłaniania tłuszczy czy zmniejszenie lipogenezy na rzecz lipolizy oraz modulowanie procesów komórkowych, w tym różnicowanie preadipocytów i indukcję apoptozy w dojrzałych komórkach – można otyłość (kumulacjkę tkanki tłuszczowej) leczyć, a także jej zapobiegać. Dlatego też firmy farmaceutyczne prześcigają się we wprowadzaniu na rynek nowych preparatów ułatwiających utratę masy ciała.

Oprócz metod farmakologicznych i inwazyjnych do metod zachowawczych w pozbyciu się tkanki tłuszczowej należą metody niefarmakologiczne, które wraz ze zmianą nawyków żywieniowych i zwiększonym wysiłkiem fizycznym mogą być pomocne w procesie zapobiegania i walki z tą przypadłością.

Przez wiele lat rozpowszechniano teorię, że komórki tłuszczowe tworzą się głównie do okresu dojrzewania czy też 20 roku życia. W ciągu reszty życia nie namnażają się, mogą co najwyżej zwiększać swoją objętość. Tymczasem najnowsze badania pokazują, że nowe komórki tłuszczowe mogą się tworzyć także w dorosłym życiu. Jest to tylko kwestia stworzenia im odpowiednich warunków. Najczęściej my sami, jedząc za dużo i niezdrowo, stwarzamy im pole do działania.

Leave a comment